Ugrás a fő tartalomra

7400 Kaposvár, Fő utca 65.


+36 (70) 400 2554

Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Kaposvári SZC Barcsi Szakképző IskolaKaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

Intézményünk a 21. század elvárásainak megfelelő szintű oktatással és körülményekkel várja mindazokat, akik az általános iskola elvégzése, az érettségi letétele után, illetve felnőttként szakmát kívánnak tanulni. 2023-ban két jelentős jubileum megünneplésére készülünk: a barcsi szakképzés 130 éves, az önálló szakképző iskola 50 éves lesz ebben az évben. Ez is jól mutatja, hogy Dél-Somogyban a szakmatanulás központja Barcs volt, és terveink szerint az is marad a jövőben is. Iskolánk az évek során sokféle szervezeti formában működött, de mindig a barcsi szakképzés bázisát képezte. Számos átalakítást és fejlesztést követően mára 3 telephelyen, több mint 100 külső partnerrel közösen dolgozunk azon, hogy tanulóink magas színvonalú oktatást és versenyképes szakmát kapjanak. Külső kapcsolataink révén végzett tanulóink jelentős része az iskola befejezését követően azonnal el tud helyezkedni. Jelenlegi, széles kínálatú képzési rendszerünk minden érdeklődő számára biztosít lehetőséget, legyen szó 8 osztályt végzett vagy érettségizett fiatalról, új szakma megszerzésére vagy érettségire vállalkozó felnőttről. Képzési tevékenységünk fontosabb területei: 3 éves nappali rendszerű, gyakorlatorientált szakképzés, 8 osztályt végzettek számára. 5 éves nappali rendszerű, technikus képzés, 8 osztályt végzetteknek. 2 éves esti rendszerű, gyakorlatorientált szakképzés, iskolarendszerű szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkező felnőtteknek. 2 éves esti rendszerű, érettségi felkészítő képzés iskolarendszerű szakképesítéssel rendelkező felnőtteknek. 1 éves, nappali rendszerű, orientációs évfolyam azoknak, akik a 8 osztály elvégzése után bizonytalanok a szakmaválasztásban és szívesen kipróbálnák az általunk oktatott szakterületeket a megalapozott döntés érdekében. A 2022/2023-as tanévtől bevezetésre kerül a Dobbantó Program és a későbbiekben erre épülő Műhelyiskola Program.

Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és GimnáziumKaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

MODERN-SZÍNVONALAS-SOKSZÍNŰ! EZ A DRÁVA VÖLGYE! MODERN, mert az iskola épületei, helyiségei és eszközei megfelelnek a jelen kor igényeinek, esztétikus, kényelmes körülményeket biztosítunk a tanuláshoz. SZÍNVONALAS, mert a korszerű, megbízható és használható tudást nyújt. Az eredményes elméleti és gyakorlati képzésről jól felkészült, tapasztalt, összehangolt nevelő-oktató munkát folytató, segítőkész pedagógusok gondoskodnak. SOKSZÍNŰ, mert különböző tagozatain bármilyen érdeklődésű diákok számára biztosít tanulási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a tanulók érdeklődésének megfelelően felkészítünk emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára, illetve számos lehetőséget kínálunk a tanórán kívüli tevékenységek terén is, lövészszakkörtől a színjátszó körig. Iskolánkban nemzetközileg is elismert nyelvvizsgát lehet tenni az ECL vizsgaközpontunkban. Vidékről érkező diákjaink számára kényelmes elhelyezést nyújt két kollégiumunk Barcson, illetve Középrigócon.

 • Telefon

  +36 (82) 565-601

 • Weboldal

 • Cím

  Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és KollégiumKaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium

Sokan, ha meghallják a „Gépipari”, a „Gépész” vagy az „Eötvös” szót, mindjárt az 1962-ben alapított kaposvári középiskolára gondolnak. Mindez máris sokat elárul az intézményről: ahhoz ugyanis, hogy az iskola nevéből egyszavas fogalom váljék, nem elegendő a puszta elhatározás, nem elég a fenntartó szervek, az oktatáspolitikai szakemberek akarata. Csak akkor működik a dolog, ha az iskolának termékeny hagyománya, eseménydús története, tanárnak és tanulónak átélhető, gazdag, közös múltja s az iskolának jövőben bízó jelene van. A „Gépipari”, a „Gépész” vagy az „Eötvös” szó hallatán a legidősebbek az első, átalakítással használhatóvá tett egyemeletes iskolaházra emlékezhetnek, a fiatalabbak lelki szemei előtt a Rippl-Rónai utcai saját épület jelenik meg, a legújabbak pedig a Pázmány Péter utcai modern épületkomplexum képét idézik fel maguk előtt. Mindegyik része az iskola történetének, múltjának, de – ha máshogyan nem, úgy az egykori és mai pedagógusok és növendékek emlékei révén – része az iskola jelenének is. Tudjuk – nap mint nap megéljük –, hogy az iskola élete maga a folytonos változás. Ez azt is jelenti, hogy nemzedékek múltán majd kiürül a mai iskola, s egy új iskola lép a helyébe, új tanárokkal, új diákokkal, új emlékekkel. Részben őket, a leendő „gépészeseket” szeretnénk megszólítani. S persze mindenkit szeretettel várunk, aki alaposabban megismerkedne Kaposvár egyik legdinamikusabb oktatási intézményével, amelynek történetét már csaknem fél évszázada írja együtt diák és pedagógus, közös feladatának tartva az iskola szellemi rangjának felemelését és magasban tartását.

 • Telefon

  +36 (82) 528 190

 • Weboldal

 • Cím

  7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és SzakiskolaKaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola

A 2015-ös átszervezést követően az iskola épületének déli szárnyában folyik a szakképzés. Itt tíz szaktanterem és egy cukrász tanműhely áll rendelkezésünkre az oktató- nevelő munkára. Az Akác tanvendéglőben négy elméleti helyiségben, ezen kívül két tanműhelyben biztosítjuk a szakács, pincér és a konyhai kisegítő rész-szakképesítés gyakorlati képzések helyszíneit. A tantermek tanuló barát kialakítással rendelkeznek, a pedagógusok lelkiismeretesek, tapasztaltak, rendkívüli kitartással végzik munkájukat. Minden tanulóban tudatosítjuk, hogy az általuk tanult szakma kiemelt helyet foglal el nemzetgazdaságunkban, azok dinamikusan fejlődnek, ezáltal a lehetőségek köre egyre bővül. A nappali tagozatos oktatás mellett indult esti tagozatos szakmai képzésünk nagy érdeklődésre tett szert az elmúlt tanévben. A helyi és környékbeli gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően bővítjük továbbra is képzési kínálatunkat.

 • Telefon

  +36 (82) 950 566

 • Weboldal

 • Cím

  7530 Kadarkút, Fő utca 1.

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző IskolaKaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola

Az intézményben az ötéves technikumi képzés keretében az érettségi bizonyítvány mellé magasépítő technikus (építőipar ágazat), faipari technikus (fa- és bútoripar ágazat), kozmetikus technikus és fodrász (szépészet ágazat), valamint vízügyi technikus (környezetvédelem és vízügyi ágazat) szakma szerezhető. A hároméves szakképző iskolai képzésben résztvevő tanulóknak az építőipar ágazatban kőműves, burkoló, festő, mázoló és tapétázó, bádogos, ács, tetőfedő, szigetelő és szárazépítő, a fa-és bútoripari ágazatban asztalos, az épületgépészeti ágazatban központifűtés - és gázhálózat rendszerszerelő és víz- csatorna és közmű-rendszerszerelő szakma tanulására van lehetőségük. A nappali tagozatos szakmai képzésbe beiratkozó tanulók mindannyian ösztöndíjban részesülnek, amely az ágazati vizsga letétele után a szakirányú oktatásban a tanulmányi eredménytől függően akár 59.000 Ft is lehet. A duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott munkabér illeti meg. A 2020/2021-es tanévtől indított Orientációs évfolyam segítséget nyújt azoknak a tanulóknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Az intézmény rendelkezik sportcsarnokkal és a képzéshez szükséges tanműhelyekkel, nyelvi laborral, informatikai termekkel, multifunkciós előadóteremmel, modellkészítő termekkel. A tanulók órarendi keretek közt ismerhetik meg a tervezőprogramokat. A szakmai gyakorlati képzés a duális képzés mellett az iskola tanműhelyeiben is megoldható. A felnőttoktatás keretében munka mellett ingyenesen második szakképesítés tanulására is van lehetőség esti munkarendben.

 • Telefon

  +36 (82) 318 213, 30/827-8721

 • Weboldal

 • Cím

  7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és GimnáziumKaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

A Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma, ahogy a múltban, a jelenben is olyan képzési szerkezetet kínál, amely igazodik a szülők, tanulók és a munkaerőpiac folyamatosan változó elvárásaihoz. Ennek megfelelően emelt szintű nyelvoktatás, gépészet, informatika, egészségügy, közgazdaság és pedagógia ágazati oktatás került be az új képzési szerkezetbe. A szakképzés területén, a munkaerőpiacon keresett szakmai képzéseket vezettünk be, melyeket duális képzés keretében oktatunk. Ezzel a képzési móddal tanulóink már szakgimnáziumi tanulmányaik során közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a munka világával, munkahelyi környezetben szocializálódnak a gyakorlati képzés során. Mindehhez modern, a közelmúltban teljes felújításon átesett iskolaépület és kollégium, jól felszerelt, korszerű tanműhely, demonstrációs termek és partnerintézmények állnak rendelkezésre. Felújított kollégiumunkban a tanulók kétágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. Minden szobához fürdőszoba tartozik, a szobákban internet csatlakozási lehetőség van kiépítve. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű növendékeink tehetséggondozását is. A 2015/16-os tanévben nappali tagozaton 481 fő, felnőttoktatás keretében, esti tagozaton 156 fő tanult intézményünkben, kollégiumunk tanulólétszáma 83 fő volt.

 • Telefon

  +36 (82) 553 042

 • Weboldal

 • Cím

  7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző IskolaKaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola

Intézményünk jól felszerelt, csendes, tiszta, hangulatos kisvárosi iskola. Nevelőtestületünk erőssége az emberközeli, tanulóközpontú oktatás és nevelés. A hátrányos helyzetben élő diákjaink esélyegyenlősége és felzárkóztatása szívügyünk. Az eredményességünk legfőbb garanciája az iskolánkban uralkodó jó légkör, a családias környezet, a jól képzett, igényes és önképzésre mindig kész szakembergárda, és a körünkben állandóan jelenlevő pedagógiai optimizmus. Miért válassz minket ? - Módod van több szakmát is tanulni - lehetőséged van váltani a képzési formák között - képességeidhez igazodó tanulási utat választhatsz - felzárkóztató programok segítenek esélyeid növelésében - az iskola könnyen elérhető helyen van, de kollégiumi elhelyezésre is van lehetőség - különböző szintű tanulmányi- és szakmai versenyeken tűnhetsz ki tehetségeddel - továbbtanulhatsz intézményünkben, vagy felsőoktatásban - korszerűen felszerelt tantermek, tanműhely, tankonyha vár - segítséget nyújtunk gyakorlati hely keresésében - számos szabadidős és diákprogramon vehetsz részt - diákjaink jól érzik magukat az iskolában, jó döntésnek tartják, hogy bennünket választottak.

 • Telefon

  +36 (82) 553 410

 • Weboldal

 • Cím

  7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6.

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági TechnikumKaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum

"Intézményünket 1911-ben alapították, a jogutód a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, jelenleg a Szent Imre utca 2. szám alatt működik. Intézményünk tanirodával, 22.000 kötetes könyvtárral, informatikai szaktantermekkel rendelkezik. Tagjai vagyunk a felsőoktatási HBONE hálózatnak (Hungarnet Egyesület). 2022-től Pénziránytű Bázisiskola, Ökoiskola vagyunk. Iskolánk tagja a pénzügyi-gazdasági kultúra terjesztését célul kitűző Pénziránytű és a PénzSztár Hálózatoknak. Öt ágazatban (gazdálkodás és menedzsment, közlekedés és szállítmányozás, informatika és távközlés, kereskedelem, turizmus-vendéglátás) képezünk diákokat közép- és emelt szintű érettségire épülő szakmákra, melyek a munkaerőpiacon keresettek. Közel ötven főállású pedagógus, tizenkettő technikai dolgozó és több mint 600 tanuló népesíti be az épületeket."

 • Telefon

  +36 30 7178 744

 • Weboldal

 • Cím

  7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és KollégiumKaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium

A KSZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium Somogy megyében, a Balatonhoz közel, Tabon található. Iskolánk a Kaposvári Szakképzési Centrum tagintézménye. Több mint fél évszázados múltja során számos kiváló szakember, illetve - továbbtanulás után - diplomás tehetség került ki a Rudnayból. Intézményünkben jelenleg technikumi és szakképző iskolai képzések folynak. Az ötéves technikumban a közszolgálati technikus szakma mellett (rendészet és közszolgálat ágazat) népszerűek a többi szakmáink is, mint például a vállalkozási ügyviteli ügyintéző, gépjármű mechatronikai technikus, elektronikai technikus. A hároméves szakképző iskolai képzések közül leginkább a kreatív, elektronikai és gépészeti terület kedvelt: a hegesztő, villanyszerelő, gépjármű mechatronikai technikus, mezőgazdasági gépész szakmákra jelentkeznek a legtöbben. Nagy múlttal rendelkezik a divatszabó szakma is. Nemcsak a fiataloknak, de a felnőtteknek is kínálunk szakmákat - mint például a villanyszerelő, hegesztő, mezőgazdasági gépész és divatszabó - felnőttképzés formájában. Tanítványaink speciális szaktantermünkben és külső helyszíneken ismerkedhetnek a lövészettel, a legjobbak versenyeken is részt vehetnek. Iskolánkat nemrég felújították, így modern környezetben, felszerelt tanműhelyekkel várja a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt. A távolabb lakó diákok rendelkezésére áll az iskola szomszédságában lévő modern kollégiumunk, melyben közös konyha, konditerem, sportpályák és egyéb kiegészítő szolgáltatások állnak a tanulók rendelkezésére. Szintén az iskola közvetlen közelében található a menza, mely igény szerint biztosítja a napi étkezést. Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

 • Telefon

  +36 (84) 525 150

 • Weboldal

 • Cím

  8660 Tab, Virág utca 14.

Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző IskolaKaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola

A Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola évszázados múlttal és hagyományokkal rendelkezik a szakképzés területén. A térség egyik meghatározó szakképzési intézményeként veszünk részt a szakemberképzésben, melyet a versenyeredményeken túl, végzett tanulóink életpályája, sikerei is alátámasztanak. A hagyományoknak megfelelően, a 2020/2021-es tanévtől kezdődően, az átalakult szakképzési rendszerben is a Kereskedelem és a Turizmus-vendéglátás ágazat területén folytatunk technikumi, illetve szakképző iskolai képzéseket. Az ágazati alapoktatást követően diákjaink technikumban az 5 0416 13 03 számú Kereskedő és webáruházi technikus, az 5 1013 23 02 számú Cukrász szaktechnikus, az 5 1013 23 06 számú Szakács szaktechnikus, az 5 1015 23 07 számú Turisztikai technikus, vagy az 5 1013 23 08 számú Vendégtéri szaktechnikus szakmán; míg szakképző iskolában a 4 0416 13 02 számú Kereskedelmi értékesítő, a 4 1013 23 01 számú Cukrász, a 4 1013 23 03 számú Panziós-fogadós, a 4 1013 23 04 számú Pincér-vendégtéri szakember, vagy a 4 1013 23 05 számú Szakács szakmán folytathatják tanulmányaikat. A szakmával rendelkező fiataloknak és felnőtteknek kifutó rendszerben nappali, illetve az új képzési struktúra szerint esti tagozaton szervezünk az érettségi vizsgákra felkészítő képzést; érettségivel rendelkezőknek pedig nappali és esti tagozaton is kínálunk szakmai oktatást. Az iskola oktatói testülete elkötelezett a minőségi oktatás és szakemberképzés mellett. Tanulóink szakmai tudását korszerűen felszerelt tanműhelyekben alapozzuk meg. Életkori sajátosságaikat, képességeiket figyelembe vevő minőségi oktatásukat felújított iskolaépületben biztosítjuk, ahol könyvtár, taniroda, informatikai termek, valamint a szakma elsajátítására alkalmas konyha, étterem és cukrászműhely is rendelkezésre áll. A sikeres érettségi és szakmai vizsgákra történő felkészítéshez, valamint a felzárkóztatáshoz és tehetséggondozáshoz szükséges pedagógia-módszertani-, szakmai megújulást hazai és európai uniós pályázatok megvalósításával is támogatja az intézmény. A közösségi programok lehetőséget teremtenek a csapatépítésre, míg a kirándulások során tanulóink olyan területekre is eljuthatnak, melyre egyébként nem mindegyiküknek lenne lehetősége. Az iskola a megváltozott szakképzési rendszerben is elsődleges feladatának tartja a minőségi oktatás biztosítását minden tanuló számára, valamint az oktatók folyamatos szakmai fejlődésének támogatását.

 • Telefon

  +36 (82) 511 995

 • Weboldal

 • Cím

  7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.Digitális Közösségi AlkotóműhelyFestoKaposvári VizsgaközpontMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: NSZFHSomogyi Kereskedelmi és IparkamaraVIDEOTON Elektro-PLAST Kft
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Kaposvári Szakképzési Centrum

   7400 Kaposvár, Fő utca 65.

  • Telefon: +36 (70) 400 2554

   E-mail: info@kszc.hu

   OM azonosító: 203027

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001287/2015


  2024Kaposvári Szakképzési Centrum